Przetwarzanie danych osobowych - Maurizio Benttoni

Przetwarzanie danych osobowych


Szanowni Państwo mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy poinformować o szczegółach dotyczących administrowania i przetwarzania Państwa danych. 

 

 

ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

1. Administratorem Państwa danych jest właściciel marki Maurizio Benttoni firma SUPON S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, KRS nr 000061226, NIP: 8511006700, REGON: 810588012, kapitał zakładowy 1.328.775 zł w całości wpłacony. Kontakt: kontakt@mauriziobenttoni.pl

 

2. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu: 914256408.

 

 

CELE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgód udzielonych naszej firmie. Obok plików cookies wykorzystywanych do celów statystycznych i personalizacji reklam dane gromadzimy i przetwarzamy w następujących przypadkach: 

 

a. Jeżeli złożyliście Państwo zamówienie w naszym sklepie internetowym. Wprowadzone w takiej sytuacji dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji zamówienia, wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji w kategorii dane zwykłe, a także dane identyfikujące tj. imię i nazwisko zamawiającego, adres, NIP, adres e-mail na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, , i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zamówienia np. firma kurierska, operator płatności, firma informatyczna, gdy zajdzie taka konieczność kancelaria prawnicza.

 

b. Podczas składania zamówienia lub w trakcie odwiedzin w naszym sklepie internetowym macie Państwo możliwość założenia stałego Konta Klienta. Konto Klienta identyfikowane jest za pomocą adresu e-mail i umożliwia wgląd w historię zamówień, a także zapisanie oraz automatyczne uzupełnianie adresu wysyłki. W takim przypadku dane dotyczące konta są przechowywane do czasu jego usunięcia. Konto możecie Państwo usunąć zgłaszając taką wolę na adres kontakt@mauriziobenttoni.pl.

 

c. Podczas składania zamówienia lub w trakcie odwiedzin w naszym sklepie internetowym macie Państwo także możliwość zapisania się do listy mailingowej naszego newslettera. W takim przypadku wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących ofert i promocji organizowanych przez markę Maurizio Benttoni. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy oprogramowanie firmy MailChimp. Wyrażona przez Państwa zgoda jest ważna do odwołania. Za odwołanie zgody uważamy usunięcie przez Państwa swojego adresu e-mail z bazy subskrybentów newslettera.

 

d. Przystępując do programu Karta Klienta Maurizio Benttoni wyrażacie Państwo zgodę na założenie Konta Klienta w naszym sklepie oraz zapisanie Państwa adresu do do listy mailingowej naszego newslettera. Otrzymujecie Państwo także numer Karty Klienta, który jest powiązany z Kontem Klienta i za Państwa zgodą może być identyfikowany podczas zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych i dokonywanych w sklepie internetowym. Oba rodzaje zakupów zostaną w takim przypadku skojarzone z Państwa kontem. Obok informacji handlowych wysyłanych przez newsletter dane będą przez nas przetwarzane celem przedstawienia oferty dostępnej dla posiadacza Karty Klienta Maurizio Benttoni, w tym ofert specjalnych. Chęć rezygnacji z udziału w programie Karta Klienta Maurizio Benttoni lub usunięcia Konta Klienta można zgłosić na adres kontakt@mauriziobenttoni.pl.

 

2. Państwa dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez firmę SUPON S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:

 

a. Realizacji zamówienia oraz zawartej Umowy.

 

b. Przechowywaniu dokumentacji  na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty.


c. Przekazaniu dokumentacji do archiwum, a następnie jej wybrakowanie (trwałe usunięcie i zniszczenie).

 

3.  Państwa dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez firmę informatyczną eB2B Primaco sp. z o.o. siedzibą  w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24e/3  Szczecin, za pośrednictwem której były składane są zamówienia i inne dokumenty potrzebne do realizacji zamówień.  

 

5. W każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest Państwa wyborem. Warto mieć na uwadze, że podanie danych może być niezbędne do zawarcia umowy, realizacji zamówienia, otrzymywania newslettera, czy udziału w programie Karta Klienta Maurizio Benttoni. 

 

6. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz przeniesienia danych.

 

7. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8. Państwa dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu  w rozumieniu przepisów RODO) w celu, wyłącznie w przypadku realizacji zamówienia prowadzonych na Platformie Zakupowej eB2B.

 

9.  Administrator nie planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Państwa dane osobowe nie będą dalej przetwarzane.

 

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje pomogą Państwu zrozumieć sposoby oraz cele przetwarzania przez nas danych.

 

Dziękujemy za zaufanie.

Korzystamy z plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.

OK, rozumiem