Regulamin promocji „Druga koszula gratis” - Maurizio Benttoni

Regulamin promocji „Druga koszula gratis”


1. Poniższy regulamin określa warunki promocji pod nazwą „Druga koszula gratis” („Promocja”), realizowanej w sklepie internetowym www.mauriziobenttoni.pl.

2. Organizatorem promocji  jest właściciel marki Maurizio Benttoni firma SUPON S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin, KRS nr 000061226, NIP: 8511006700, REGON: 810588012, kapitał zakładowy 1.328.775 zł w całości wpłacony, która zwana jest w dalszej części („Organizator”).

3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.mauriziobenttoni.pl („Sklep internetowy”) w okresie od 03.09.2018 r. do odwołania.

4. Promocja dotyczy wyłącznie produktów w cenach regularnych.

5. W promocji biorą udział wyłącznie koszule gładkie. Tzn. takie, których atrybut „Wzór” przyjmuje wartość „Gładki”.

6. Rabat jest naliczany na Zestaw składający się z dwóch produktów objętych warunkami promocji.

7. Wysokość rabatu, udzielanego na dany Zestaw, jest podawana na podstawie regularnej ceny tańszego produktu wchodzącego w skład Zestawu.

8. Do uzyskania rabatu niezbędne jest dodanie do "Koszyka" zestawu zgodnego z zasadami promocji i sfinalizowanie zamówienia. Rabat jest naliczany automatycznie i jest widoczny w "Koszyku". 

9. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z regulaminem sklepu. Odstąpienie od umowy może dotyczyć jedynie całego Zestawu. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w zakresie pojedynczych produktów wchodzących w skład Zestawu.

10. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi, rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji.

11. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Klienta Maurizio Benttoni ani z innych kart lub promocji. 

12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

13. Promocja obowiązuje od dnia 03.09.2018 r. do odwołania.

14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.mauriziobenttoni.pl.

15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2018 roku.

Korzystamy z plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.

OK, rozumiem